Kullanım Koşulları

Buenor.com İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların sahibi olan Hüseyin KILIÇ  aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İnternet Sitesi’ni/Uygulamaları ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. 

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen İnternet Sitesi’ni/Uygulamaları kullanmayınız. İnternet Sitesi’ni/Uygulamaları kullanmanız ve/veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. 


Bu sayfada, üye olmaksızın İnternet Sitesi’ni/Uygulamaları kullananlar “Kullanıcı”, üyelik hesabını oluşturanlar ise, “Üye” olarak anılmaktadır. 

www.buenor.com’un (“İnternet Sitesi”) ve/veya mobil uygulamalarını (“Uygulamalar”) kullanmadan önce aşağıda yazılı olan bilgileri dikkatli bir şekilde okuyunuz. 


Kullanım ve Güvenlik Kuralları

İnternet Sitesi/Uygulamalar, herkese açıktır. Tüm Kullanıcı/Üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, Buenor yönetimi Kullanıcı/Üye’nin İnternet Sitesinin/Uygulamaların kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar: 

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin İnternet Sitesi’ne/Uygulamalara kaydedilmesi durumunda. 

1.b. İnternet Sitesi’nde/Uygulamalarda yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda. 

1.c. Üye’ye verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE' ye aittir. 

1.d. İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların genel güvenliğini tehdit edecek, İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda. 

1.e.Üyenin/Kullanıcının,İnternetSitesi’ndeki/Uygulamalardaki kampanyaların, İnternet Sitesi’nde/Uygulamalarda uygulanan satış sisteminin veya İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Buenor’a ve/veya İnternet Sitesi’ne/Uygulamalara zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi İnternet Sitesi’ndeki/Uygulamalardaki kampanyaların, satış sisteminin veya İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların kötüye kullanılmasının buenor tarafından tespit edilmesi durumunda, 

Buenor.com’ un   tüm haklarının kullanılmasının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; Üye’nin üyeliğine son verme; kurulmuşsa mesafeli satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır 


İçerik Kullanımı

2.a. İnternet Sitesi’nde/Uygulamalarda sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin, yazılım kodlarının her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu Sitede/Uygulamalarda yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya İnternet Sitesinde/Uygulamalarda yayınlamak veya Buenor.com’ un izni olmadan link vermek yasaktır. 

2.b. Ayrıca İnternet Sitesi’ndeki/Uygulamalardaki sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Buenor.com’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. 

2.c. Buenor ve İnternet Sitesi/Uygulamalar, her türlü eleştiriye açıktır. İnternet Sitesi’ne/Uygulamalara iletilen tüm bu eleştiriler buenor.com mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla anonimleştirilerek kullanılabilir. 


Sorumluluklar

3.a. İnternet Sitesi’ni/Uygulamaları ziyaret eden Kullanıcıların/Üyelerin bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar ve bu sayılanlarla sınırlı olmayan her türlü aktiviteyi) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile ve bu amaçlarla sınırlı kalmak üzere, reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve gelişimini sağlamaktır. 

3.b. İnternet Sitesi/Uygulamalar üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Kullanım Şartları’na uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek İnternet Sitesi’ni/Uygulamaları kullanmaya başlayabilir. 

3.c. Üye, İnternet Sitesi/Uygulamalar ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Buenor ve İnternet Sitesi/Uygulamalar hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir. 

3.d. İşbu Kullanım Şartları’nda belirtilen yükümlülüklere veya İnternet Sitesi’nde/Uygulamalarda bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Buenor tarafından geçici veya sürekli olarak Kullanıcı/Üye'nin İnternet Sitesi’nden/Uygulamalardan yararlanması engellenebilir ve/veya Üye’nin üyeliği iptal edilebilir. 

3.e. Kullanıcı/Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni/Uygulamaları kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder. 

3.f. İnternet Sitesi/Uygulamalar üzerinden yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Buenor tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden Buenor sorumlu tutulamaz. 

3.g. Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’nden/Uygulamalardan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 

3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından İnternet Sitesi/Uygulamalar üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcı’nın Siteye/Uygulamalara giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. 

3.i. Buenor.com ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Buenor silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 

3.j. Üyeler’in birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır. 

3.k. Aynı zamanda İnternet Sitesi’nde/Uygulamalarda ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Kullanıcı/Üye’ye aittir. 

3.l. Buenor, Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. 

3.m. İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır. 

3.n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Politikası" sayfasını ziyaret ediniz. 

Kullanıcı/Üye, İnternet Sitesi’ni/Uygulamaları ilk kez ziyaret ettiği andan itibaren bu Kullanım Şartları’nın tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Kullanım Şartları’nın kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı/Üye işbu Kullanım Şartları ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Buenor’ un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Buenor, Kullanıcı/Üye'nin Kullanım Şartları’na aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı/Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.


Buenor.com’ un Hak ve Yükümlülükleri

4.a. Buenor, Kullanıcı/Üye’nin Kullanım Şartları’na konu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, Kullanıcı/Üye’nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye’nin İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Buenor ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. 

4.b. Buenor taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Kullanım Şartları’nda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Buenor.com’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Kullanıcı/Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Buenor, yenilenmiş güncel Kullanım Şartları’nı yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sitede/Uygulamalarda yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile Üye’ye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Kullanım Şartları, İnternet Sitesi’nde/Uygulamalarda yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve İnternet Sitesi’nin/Uygulamaların veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Şartları’na bağlı olacaktır. 

İşbu Kullanım Şartları hükümlerine aykırı materyalleri İnternet Sitesi’ne/Uygulamalara göndermiş olan Üye’nin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Buenor tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir 

4.c. Üye/Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları’nı okuyup kabul ettikten sonra kendisine buenor.com tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, buenor.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. 

Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu Kullanım Şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Buenor.com’ a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Buenor, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip Buenor derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. 


Bilgilerinizin Alınması ve Kullanımı

İstisnasız tüm Kullanıcı/Üyeler’e ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için Kullanıcı/Üye bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. 

Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler Buenor tarafından saklanır ve gerektiğinde teslimat sırasında kanuni gereklilikler çerçevesinde lojistik ve kargo firmalarına yahut sair tedarikçilere aktarılır. Bunun haricinde kişisel bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen istisnalar ve Buenor’ un ortak kurumsal kontrol altında bulunduğu üçüncü şahıslar, Siteye/Uygulamalara bağlı yan kuruluşlar, ortaklık şirketleri, sair tüzel kişiler ve ticari kuruluşlar dışında 3. şahıslara iletilmemektedir. Buenor Kullanıcı/Üye bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere, Gizlilik Politikası ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ve/veya alınan izinler çerçevesinde, saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır. 


Ödeme Güvenliği

Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası) Perabayt tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 256-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir. 


Bilgilerin Doğrulanması

Kullanıcı/Üyeler İnternet Sitesi’nde/Uygulamalarda kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz - yasaların öngördüğü ölçüde - derhal işleme alınmaktadır. 

Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman her türlü sorunuz için dilerseniz info@buenor.com adresine mail gönderebilir ya da destek bölümünden ulaşabileceğiniz iletişim formunu doldurabilirsiniz. 

Üye, Kullanım Şartları’nda yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 


Saygılarımızla, 
Buenor Ekibi